lunes, 19 de octubre de 2009

ACTIVIDADTEMA 1.MECANISMOS COHERENCIA Y COHESIÓN

DEVÍS, José. Actividad física, deporte y salud. Barcelona: Inde, 2000, p. 108, ISBN: 84-95114-09-7

CAPÍTOL 1. ACTIVITAT FÍSICA, SALUT I BENESTAR

1. Introducció

La nostra condició d’essers vius amb capacitat de moviment i interacció amb les coses i altres essers del mon que ens envolta, permet que l’activitat física es trobe en qualsevol àmbit de la nostra vida. És una pràctica humana que està present en el treball, l’escola, el temps de lleure o les tasques quotidianes i familiars, i des de la infantesa a la vellesa. Les persones difícilment podem portar una vida plena i saludable sense possibilitat alguna de moviment i interacció amb el mon. Per això, l’activitat física és un factor, entre altres molts, a tenir en compte quan parlem de la salut de les persones.

Però abans d’assenyalar el paper que pot jugar l’activitat física en la salut de la població, volem deixar clares les bases per a que el lector o la lectora obtinga una idea clara de què és la salut i l’activitat física, quines són les relacions entre ambdós conceptes i quina perspectiva adopta aquest llibre per a considerar que l’activitat física i la salut són per a totes les persones.

2. La salut i la infermetat a les nostres vides

La salut és una de d’eixes paraules que tots coneguem i utilitzem a la nostra vida quotidiana, però que ens resulta difícil definir. Generalment la utilitzem com una paraula oposada a la d’infermetat i, per aquesta raó, ens considerem sans quan no estem malalts. Aquesta manera d’entendre la salut és encara hui la definició dominant. Tanmateix, ja als anys 40 l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 1946) va oferir una definició més ampla que reproduïm ací: “La salut és un estat complet de benestar físic, mental i social i no la simple absència d’infermetat”.

Aquesta definició incorpora a la noció de salut tres dimensions íntimament relacionades entre elles: la dimensió física, la mental i la social. Però també l’entén com un estat ideal que, agafat al peu de la lletra, pot dificultar que una persona puga considerar-se completament sana …..Mecanismos de coherencia:


1.Tema:Tanto el título como los apartados ,nos indican de que habla el texto, y tiene coherencia con lo que habla el texto.

2.Aparecen supuestos como "actividad fisica" debido a que es un texto que va dirigido a estudiantes relacionados en este ámbito.

3. Implicaciones: Es coherente porque tanto el título del libro como el autor del mismo nos indica que es un libro sobre actividad física i salud i ésto le da coherencia al libro.

4. Marco: Es un libro que esta dirigido a estudiantes, y por ello las explicaciones son más precisas y minuciosas.

Mecanismos de Cohesión:

1. Referencias: Rerències a algo mencionat
2. Deixis: Mecanismes de senyalament
3. Sustitució:
4. Elipsis: Omissió de paraules sense perdre el sentit de la frase
5. Conectors:
6. Reiteració: Sinònims
7. Isotopia: Repetició d´unitat lingüistiques

No hay comentarios:

Publicar un comentario