domingo, 13 de diciembre de 2009

Guion

1- Introducción

2- Tipos de discapacidades y grado de discapacidad para la actividad fisica

3- La actividad fisica como medio de integracion para discapacitados

4- Actividades fisicas para discapacitados

5- Deportes adaptados

6- Federaciones y competiciones para discapacitados

1 comentario:

 1. La primer cosa que crida l’atenció és que el guió no està vinculat a l’EF i caldria reorientar-lo. Però anem per parts. Els comentaris concrets que us faig són:
  - Deixar l’apartat d’introducció
  - Renomenar l’apartat 2 per “¿Qué es la discapacidad y la discapacidad física? Podeu ficar subapartats com ‘Discapacidad, discapacidad física y otros términos’ (per exemple relacionar-lo amb els termes més antics i en desús d’invàlid o minusvàlid). Després un apartat com el que heu ficat al punt 2.
  - Seria molt interessant un apartat 3 sobre ‘la discapacitat física entre infants i adolescents en Espanya’
  - L’apartat 4 ja caldria centrar-lo en ‘la discapacitat física a l’escola i l’EF’. Aquí podeu ficar dos grans subapartats: 4.1. la discapacitat física i diversitat a l’escola; i 4.2. la discapacitat física a l’EF.
  - Dins el punt 4.2. podeu fer varius subapartats com, per exemple: ‘la inclusión de discapacitados físicos en las clases’; ‘Estrategias par ala inclusión’; ‘Contenidos y actividades para la inclusión’.
  - Afegir un apartat 5 de ‘conclusions o comentaris finals’.
  - Acabar amb les ‘referències bibliogràfiques’ que no es numeren.

  Pepe

  ResponderEliminar